Logo Centre Medic Martorell
 
CONDICIONS D'ÚS
 

Condicions d'ús

1.- INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment del deure d'informació establert a l'artícle 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als usuaris en general que CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L. ( CMM, d'ara endavant), és una companyia mercantil de nacionalitat espanyola, domiciliada a l'Av. Francesc Riera, 9 , bjos. 08760 Martorell, amb C.I.F. B61594339 i inscrita en el Registre mercantil de Barcelona el 17 de març de 1998 en el Tom 30496, Foli 84, Secció B, Full 171991, inscripció 1.

Núm. de Registre Sanitari E 08681991 GENERALITAT DE CATALUNYA

Contacte: info@cmedicmartorell.com

2.- OBJECTE

Les presents condicions d'ús tenen per objecte la regulació de l'accés, la navegació i l'ús del web de CMM.

L'acceés, navegació i/o l'ús del Web i els seus serveis li atribueix la condició d'usuari, acceptando en base a això la totalitat de les estipulacions previstes en les següents Condicions d'Ús, en el moment en que s'accedeixi al Web. Per això, l'usuari ha de llegir les presents Condicions d'Ús cada cop que accedeix al Web, donat que ppoden portar-se a terme modificacions.

L'existència de les presents Condicions generals no exclou l'existència d'altres condicions d'accés a serveis accessibles a través del Web.

3.- CONDICIONS D'ÚS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb les presents Condicions d'Ús, la legislació vigent, així com es compromet a utilitzar diligentement el Web i els seus serveis de manera concorde amb la moral, les bones costums i les exigències de la bona fe i l'ordre públic establert, amb la diligència deguda. A tal efecta l'usuari s'obliga a no utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits per la llei, lesius de drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, a la resta d'usuaris , o qualsevol tercer en general.

L'usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les claus d'usuari i contrasenya en relació amb aquells serveis accessibles a través del web que així ho requereixin.

Serà responsable de facilitar la informació correcta que se li pugui requerir en el moment d'utilitzar els serveis accessibles a través del Web, així como també de mantenir actualitzada tota la Informació que hagi pogut facilitar a CMM.

L'usuari serà igualment responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a CMM o a tercers per les dades aportades, quan siguin falses, no actualitzades, així com serà de la seva exclusiva responsabilitat mantenir la confidencialitat dels mateixos, assumint personalment qualsevol activitat que es realitzi o tingui lloc a partir de la utilització d'aquells en relació amb els serveis accessibles a través del Web.

4.- DISPONIBILITAT DEL WEB

No existeix obligació per part de CMM de mantenir disponibles els serveis accessibles a través del Web.

CMM no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'usuari que tinguin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de comunicacions i que puguin generar la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web, ja sigui durant la prestació del mateix, o bé previament.

5.- ENLLAÇOS

Aquestes condicions d'ús són d'aplicació únicament per al Web i els serveis i continguts, i no resulten d'aplicació a enllaços, webs o aplicacions de tercers accessibles a través de la mateixa.

Els enllaços que CMM ofereix a l'usuari tenen com a finalitat la seva comoditat, essent responsabilitat d'ell llegir i acceptar les condicions d'ús i les polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web.

6.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

CMM es reserva el dret a modificar o actualitzar aquestes Condicions d'Ús.

7.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tot allò que conté el web (disseny, imatges, rètols, signes distintius…) es troben protegits por la Llei de Propietat Industrial i són propietat de CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L., per tant l'accés al web o el seu ús no atribueixen a l'Usuari cap dret sobre això. En conseqüència, l'Usuari reconeix i accepta que l'accés al web o als serveis que proporciona el web no li atorga dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts de la mateix. Per tant, l'Usuari accepta que el seu ús queda absolutament prohibit, a l'igual que la seva reproducció, comunicació, distribució, modificació, alteració, ja sigui amb finalitat d'ús personal, privat i no lucratiu, reservant-se CMM l'exercici de qualsevol acció judicial que li correspongui contra aquells usuaris que vulnerin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

L'accés al Web, els seus serveis i aplicacions implica l'acceptació per part de l'usuari d'aquestes Condicions d'Ús.

Qualsevol controvèrsia es regirà per la legislació comú espanyola y se substanciarà davant els jutjats i tribunals de Martorell, amb renúncia expressa de les parts al fur que els correspon, si aquest fos diferent.