Logo Centre Medic Martorell
 
ESPECIALITATS I SERVEIS
 
Icona de revisió mèdica

FER UNA REVISIÓ MÈDICA

LA TRANQUILITAT NO TÉ PREU

Per això en CMM t'oferim la possibilitat de regalar una revisió mèdica completa a qui tu tries.

Aquestes revisions estan dirigides a persones amb una actitud preventiva davant de la salut.

El nostre equip mèdic examinarà al pacient de forma personalitzada per assegurar que tot estigui en ordre.

Farem una valoració de l'estat general de salut així com el diagnòstic i detecció precoç de malalties.

ET PROPOSEM TRES TIPUS DE REVISIONS PERQUÈ ESCULLIS L'OPCIÓ MÉS RECOMANABLE EN FUNCIÓ DE CADA FRANJA D'EDAT.

Cada tipus de revisió es centra en els aspectes més rellevants que caracteritzen cada etapa de la vida.

Així mateix, oferim la possibilitat de realitzar revisions especialitzats quan els símptomes apuntin a un òrgan o sistema determinat.

El metge responsable de la revisió avaluarà les necessitats de cada pacient. Ell serà l'encarregat de redactar l'historial clínic, orientar sobre quines proves són més convenients i quins especialistes s'haurien visitar. Al final del procés es tornarà a visitar el pacient per comentar els resultats, lliurar els informes i realitzar el corresponent pla de consells i recomanacions mèdiques.

Ens comprometem a realitzar tot el procés en el menor temps possible mitjançant la coordinació de proves i especialistes, conciliant els horaris amb la disponibilitat del pacient.

Les revisions no inclouen posteriors proves complementàries ni els tractaments que es derivin de les troballes mèdics. Si es diagnostiqués alguna patologia i fos necessari realitzar més proves per confirmar-ho, s'aplicarien tarifes especials sempre prèvia confirmació per part del pacient.

MENORS DE 50 ANYS

QUINA ÉS LA REVISIÓ QUE ET RECOMANEM?

La revisió mèdica general és el més adequat per a aquest tram d'edat. Triem aquest tipus de revisió mèdica, a causa de que la seva extensió permet estudiar les parts de l'organisme amb tendència a patir patologia.

CADA QUANT S'HAURIA DE FER UNA REVISIÓ?

Fins als 40 anys, si els resultats del primer revisió no revelen el contrari, hauries de fer-te una bona revisió cada 2-3 anys. Recorda que la revisió ginecològica s'ha de fer anualment.

MAJORS DE 50 ANYS

QUINA ÉS LA REVISIÓ QUE ET RECOMANEM?

La revisió mèdica avançat és la revisió que et recomanem en complir els 50 anys. El metge responsable de la revisió orientarà sobre la necessitat o no d'ampliar-la segons les teves necessitats.

CADA QUANT S'HAURIA DE FER UNA REVISIÓ?

Un cop realitzad el evisió avançada, es recomana fer una revisió complerta a l'any següent i anar-los combinant amb proves més específiques: cardíaques, ginecològiques, urològiques ...

REVISIÓ MÈDICA GENERAL (475€)

Amb aquesta revisió posem a l'abast dels nostres pacients la possibilitat de conèixer l'estat de la seva salut d'una manera ràpida a través d'una bateria de proves concloents.

Consisteix en un ampli estudi per descartar qualsevol patologia en l'estat general del pacient.

La revisió inclou:

Visita mèdica: Exploració i elaboració de la història clínica.

Analítica de sang i orina: Hemograma complert que inclou la funció Insulínica, funció tiroidea, estudi hepatitis, marcadors tumorals (CEA [marcador genèric], CA-19.9 [marcador gastrointestinal], PSA [marcador de pròstata] en homes i CA-125 [marcador de càncer de ovari] en dones) i colesterol.

Qüestionari de salut.

Esmorzar, després de l'analítica.

Espirometria: Prova funcional respiratòria.

Electrocardiograma.

Ecografia abdominal: Evaluació del fetge, vesícula biliar, ronyons, pàncreas, ases intestinals, etc.

Radiografia de tòrax.

Audiometria: Control de l'audició.

Control de la agudesa visual.

Densitometria òsea.

Revisió dental.

Visita especialista: Anàlisi dels resultats i entrega de informes.

REVISIÓ MÈDICA AVANÇADA (750€)

La revisió mèdica general avançada està dirigida a tota aquella persona, en principi sana, que vol conèixer l'estat de la seva salut. Però també està indicat per a aquells que no es troben bé i no saben què els passa.

Seria recomenable que tots ens féssim una revisió al menys cada 2 anys.

La revisió inclou:

Visita mèdica: Exploració i elaboració de la història clínica.

Analítica de sang i orina: Hemograma complert que inclou la funció Insulínica, funció tiroidea, estudi hepatitis, marcadors tumorals (CEA [marcador genèric], CA-19.9 [marcador gastrointestinal], PSA [marcador de pròstata] en homes i CA-125 [marcador de càncer de ovari] en dones) i colesterol.

Qüestionari de salut.

Esmorzar, després de l'analítica.

Espirometria: Prova funcional respiratòria.

Electrocardiograma.

Ecografia abdominal: Evaluació del fetge, vesícula biliar, ronyons, pàncreas, ases intestinals, etc.

Radiografia de tòrax.

Audiometria: Control de l'audició.

Control de la agudesa visual.

Densitometria òsea.

Revisió dental que inclou ortopantomografia.

Ergometria (prova d'esforç).

Detecció de la placa d'ateroma en caròtida per Eco doppler: A partir dels 50 anys el risc cardiovascular augmenta significativament. Mitjançant aquest procediment no invasiu podem avaluar el risc de patir un esdeveniment cardiovascular com ictus o infarts.

Detecció de sang en excrements: Detecció precòs del càncer colorrectal.

Visita mèdica: Anàlisi dels resultats i entrega de informes.

REVISIÓ MÈDICA OFTALMOLÒGICA (210€)

Consulta amb oftalmòleg.

Prova de la agudesa visual.

Refracció.

Tonometria.

Exploració amb làmpara d'esquerda.

Campimetria.

Estudi del fons d'ull.

OCT (Tomografia de Coherència Òptica)

Retinografia

REVISIÓ MÈDICA CARDIOLÒGICA (450€)

Consulta cardiòleg.

Analítica de sang.

Electrocardiograma.

Ergometria(Prova d'esforç).

Ecocardiograma: l'ecocardiograma junt amb la prova d'esforç ens dóna una idea de la funció cardiaca del pacient.

Detecció de la placa d'ateroma en caròtida per Eco doppler: A partir dels 50 anys el risc cardiovascular augmenta significativament. Mitjançant aquest procediment no invasiu podem avaluar el risc de patir un esdeveniment cardiovascular com ictus o infarts.

REVISIÓ MÈDICA GINECOLÒGICA COMPLERTA (290€)

Consulta ginecològica.

Analítica de sang.

Citologia vaginal.

Ecografia trans-vaginal.

Mamografia bilateral.

REVISIÓ MÈDICA UROLÒGICA (210€)

Consulta amb uròleg.

Analítica de sang.

Exploració prostàtica.

Ecografia.