Logo Centre Medic Martorell
 
PROVES DIAGNÒSTIQUES
 

PROVES CARDIOLÒGIQUES

ELECTROCARDIOGRAMA

Noms alternatius

Estudi electrocardiogràfic. Electrocardiografia.

Definició

Registre de l'activitat elèctrica del cor mitjançant l'ús d'un elèctrode que recull el senyal elèctric d'una determinada zona del cor.

Com es realitza l'estudi

El pacient roman estirat sobre una llitera d'exploració. Se li demana que despulli el tors, braços i turmells i que es desprengui dels objectes metàl·lics. Es netegen les zones nues amb un cotó amarat en alcohol i es col·loquen diferents elèctrodes en una posició predeterminada sobre aquestes zones. Es sol·licita al pacient que romangui immòbil i que contingui la respiració en determinats moments de l'estudi. L'estudi té una durada d'uns 15 minuts.

Preparació per a l'estudi

L'estudi no requereix de preparació prèvia per part del pacient. S'aconsella evitar l'exercici, les situacions d'estrès i la presa d'estimulants com la cafeïna o el tabac abans de l'estudi per evitar que el registre resulti alterat.

ERGOMETRIA

Noms alternatius

Prova d'esforç.

Definició

Prova que estudia la resposta del sistema cardiovascular (cor i gots importants) quan al cos se li sotmet a un esforç bé sigui físic o mitjançant l'ús de fàrmacs que simulen una situació d'esforç.

Com es realitza l'estudi

S'utilitza una cinta caminadora (o una bicicleta estàtica) durant la prova per mesurar la resposta cardiovascular a l'exercici. El pacient haurà de despullar braços, cames i tronc. Se li connectarà a un esfigmomanòmetre (aparell que mesura les xifres de tensió arterial) i a un electrocardiògraf (aparell que realitza el registre elèctric del cor) durant tota la prova. La durada de la prova sol ser de 6 a 12 minuts.

Preparació per a l'estudi

El pacient ha d'evitar la ingesta de begudes alcohòliques, cafeïna i altres excitants hores abans a la realització de la prova. No ha de fer activitat física intensa o exercici físic habitual a les dotze hores anteriors i ha de portar roba confortable i calçat còmode per a la realització de la prova. Pot presentar-se cansament físic durant la mateixa, el pacient pot finalitzar l'estudi en qualsevol moment del mateix. En persones amb malaltia cardiovascular pot aparèixer dolor toràcic o elevació de les xifres de tensió arterial, si es presenten aquestes situacions l'estudi serà suspès.

M.A.P.A. HOLTER DE PRESSIÓ ARTERIAL

Definició

Prova diagnòstica que permet el registre de les xifres de tensió arterial de manera contínua durant un determinat període de temps preestablert.

Com es realitza l'estudi

L’esfigmomanòmetre (en forma de maneguet) es col·loca al voltant d'un dels braços, sota la roba; el gravador de baix pes i mida petita sol col·locar-se sobre un cinturó oa l'interior d'una butxaca. Un cop col·locat el holter el pacient vaig poder prosseguir amb la seva activitat diària habitual. Durant el registre el esfigmomanòmetre (maneguet) s'infla i desinfla de forma programada per realitzar deferents mesures de les xifres de tensió arterial, el pacient ha d'intentar mantenir el braç immòbil mentre el maneguet romangui insuflat. Al pacient se li demanarà que anoti determinades circumstàncies que al llarg del dia puguin produir variacions en les seves xifres de tensió arterial com ara les hores de les que realitza les diferents àpats, la presa de determinats fàrmacs, la realització d'esforços físics, l'hora en la qual s'inicia el descans nocturn, etcètera. La durada de l'estudi varia en funció de les raons per les quals es realitza però en general el registre sol realitzar durant 24-48 hores.