Logo Centre Medic Martorell
 
PROVES DIAGNÒSTIQUES
 

PROVES RADIOLÒGIQUES

RADIOGRAFIA

Noms alternatius

Estudi radiològic simple. Raigs X.

Definició

La radiografia consisteix en l'obtenció d'una imatge radiològica de la zona anatòmica que es vol estudiar. Aquesta imatge sorgeix de la interposició de la zona anatòmica a estudi entre una font emissora de radiació ionitzant (raigs X) i una placa radiogràfica o un registre fotogràfic digital.

Com es realitza l'estudi

L'estudi radiològic es realitza a la sala de radiologia del centre mèdic per part d'un tècnic en radiologia. El pacient haurà de despullar la zona anatòmica a estudi; en alguns casos se li facilitarà una bata per cobrir-se; al mateix temps haurà de retirar-se tots els seus objectes personals, especialment joies i objectes metàl·lics que poden interferir les imatges radiològiques.

L'estudi sol durar entre 5 i 10 minuts.

Preparació per a l'estudi

L'estudi radiològic simple no requereix de preparació prèvia per part del pacient.

Si està embarassada o pensa que podria estar-ho ha d'informar el personal quan l'hi pregunti.

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

Noms alternatius

Ressonància magnètica nuclear. RMN.

Definició

La ressonància magnètica consisteix en l'obtenció d'imatges radiològiques de la zona anatòmica que es vol estudiar mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic (imant) La ressonància magnètica no empra radiació ionitzant (raigs X) ni radiofàrmacs pel que la ressonància magnètica no implica risc per a la salut.

Com es realitza l'estudi

La ressonància magnètica es realitza a la sala de radiologia del centre mèdic per part d'un tècnic en radiologia. El pacient haurà de despullar la zona anatòmica a estudi i, en casos necessaris se li facilitarà una bata per cobrir-se; al mateix temps haurà de retirar-se els seus objectes personals, especialment joies i objectes metàl·lics que poden interferir les imatges radiològiques. Alguns estudis requereixen l'ús d'un contrast per a una millor definició de la imatge radiològica. Un cop sota l'escàner el pacient haurà de romandre immòbil fins a finalitzar l'estudi. La durada de l'examen dependrà de la zona anatòmica a estudiar i de la quantitat d'imatges radiològiques necessàries per completar l'estudi, generalment sol prendre uns 30 min. El nostre centre disposa d'un escàner obert apte per a persones que pateixen de claustrofòbia o obesitat.

Preparació per a l'estudi

La ressonància magnètica no requereix d'una preparació prèvia però es sol·licitarà la signatura d'un consentiment informat per part del pacient. Ha de ser interrogat sobre si vostè és portador d'alguna pròtesi o qualsevol dispositiu metàl·lic implantat. El pacient haurà de despullar la zona anatòmica a estudi i retirar els seus objectes personals, especialment joies i objectes metàl·lics i certes pròtesis. Alguns estudis poden requerir d'algun tipus de preparació senzilla com evitar la ingesta de determinats aliments hores prèvies a l'estudi .. El metge o el tècnic en radiologia han d'informar al pacient d'aquestes condicions prèvies a l'estudi. El pacient pot realitzar vida normal un cop acabat l'estudi excepte indicacions específiques del metge o el tècnic.

MAMOGRAFIA

Noms alternatius

Radiografia de la mama.

Definició

La mamografia consisteix en l'obtenció d'una imatge radiològica de la mama. Aquesta imatge sorgeix de la interposició de la zona anatòmica a estudi entre una font emissora de radicació ionitzant (raigs X) i una placa radiogràfica o un registre fotogràfic digital.

Com es realitza l'estudi

La mamografia es realitza a la sala de radiologia del centre mèdic per part d'un tècnic en radiologia. Se li facilitarà una bata per cobrir-; al mateix temps haurà de retirar-se els seus objectes personals, especialment joies i objectes metàl·lics que poden interferir les imatges radiològiques.

La pacient romandrà dempeus durant l'estudi col·locant-se entre la font emissora de radiació i la placa fotogràfica. El tècnic en radiologia li indicarà en cada moment la posició que ha d'adoptar durant l'estudi. L'estudi sol durar entre 10 i 15 minuts.

Preparació per a l'estudi

La mamografia no requereix de preparació prèvia per part de la pacient.

ECOGRAFIA VESICO-PROSTÀTICA I ABDOMINAL

Noms alternatius

Ultrasò. Sonograma.

Definició

L'ecografia consisteix en l'obtenció d'una imatge ecogràfica de la zona anatòmica que es vol estudiar. Aquesta imatge sorgeix de l'aplicació de ecògraf sobre la zona anatòmica a estudio. L’ecògraf emet ones d'ultrasons que en rebotar sobre el teixit objecte de l'estudi emet una imatge ecogràfica que serà recollida en un monitor connectat el ecògraf. L'estudi no requereix l'ocupació de radiació ionitzant (raigs X) ni radiofàrmacs.

Com es realitza l'estudi

L'estudi ecogràfic es realitza a la sala d'ecografies del centre mèdic. El pacient haurà de despullar la zona anatòmica a estudi; en alguns casos se li facilitarà una bata per cobrir-se. No cal la retirada de joies o d'objectes metàl·lics ja que no interfereixen amb les ones d'ultrasò. La durada de l'examen dependrà de la zona anatòmica a estudiar i de les troballes trobats durant el mateix, podent variar de 15 a 30 minuts.

Preparació per a l'estudi

L'estudi ecogràfic no requereix de preparació prèvia per part del pacient. Alguns estudis poden requerir condicions especials (com la ingesta de líquids prèvia) que seran indicades pel metge abans de realitzar l'estudi. L'ecografia abdominal pot requerir de dejuni 6-8 hores prèvies.

DENSITOMETRIA ÒSSIA

Noms alternatius

Absorciometria de raigs X de doble energia, DXA.

Definició

La densitometria òssia és una prova ràpida i còmoda que permet determinar la densitat mineral o massa òssia. Utilitza per al seu funcionament radiacions ionitzants, generant dos feixos de raigs X. Un dels fas és absorbit per les parts toves del cos i l'altre per l'os. La radiació absorbida pel pacient és extremadament petita, menys de la desena part de la dosi d'una radiografia de tòrax.

Com es realitza l'estudi

Els equips de densitometria consten d'una taula plana sobre la qual es tendeix el pacient i un braç suspès sobre el pacient. Les àrees habitualment explorades són el maluc i la columna lumbar, dues regions anatòmiques en què és freqüent la fractura per osteoporosi.

Preparació per a l'estudi

Si es prenen suplements de calci han de interrompre 24 hores abans. És recomanable portar roba còmoda. El pacient ha d'informar al seu metge si recentment s'ha realitzat una exploració amb bari o una tomografia computada o un estudi isotòpic amb injecció de contrast.