Logo Centre Medic Martorell
 
PROVES DIAGNÒSTIQUES
 

ALTRES PROVES

PAAF - PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA

Definició

Tècnica diagnòstica i en ocasions terapèutica que consisteix en la punció i posterior aspiració d'un determinat teixit mitjançant l'ús d'una agulla llarga i fina per a la seva anàlisi posterior.

Com es realitza l'estudi

S’adminitrarà un anestèsic local (les lesions molt superficials no requereixen de l'ús d'anestèsia) i posteriorment inserir una agulla llarga i fina a l'interior del teixit que vulgui estudiar o tractar. L'agulla romandrà connectada a una xeringa o a un sistema d'aspirat mentre es realitza l'aspiració d'una petita quantitat de teixit per a la seva anàlisi posterior. En ocasions pot ser necessari l'ús de tècniques de ecogràfiques per guiar l'agulla cap al punt exacte que el metge vol analitzar. L'estudi sol durar 20-30 minuts.

Preparació per a l'estudi

La PAAF no requereix de preparació prèvia per part del pacient Alguns fàrmacs han de ser retirats abans de l'estudi.

PROVES D'AL·LÈRGIA CUTÀNIA

Noms alternatius

Proves de contacte. Test d'al·lèrgia cutanis. prick test.

Definició

Conjunt de proves diagnòstiques que consisteix a identificar la presència d'una determinada hipersensibilitat (al·lèrgia) a una determinada substància o compost mitjançant l'ús d'al·lèrgens aplicats sobre o sota la pell.

En les proves d'al·lèrgia cutània es mesura el tipus i mida de reacció (erupció cutània) provocada per l'al en entrar en contacte amb la pell.

Com es realitza l'estudi

Hi ha diferents tipus de test cutani, els més comunament emprats són:

- Pick test: s'aplica una gota d'al·lergen sobre la pell.

- Test intradèrmic: s'inocula una petita quantitat de lergen a la pell.

- Pegat: diferents al·lèrgens en forma de pegats adhesius s'apliquen sobre la pell de l'esquena durant 48 hores.

Transcorregut un temps mínim de 20 minuts es valorarà si hi ha reactivitat a l'al·lergen i la seva intensitat comprovant si es produeix algun tipus de reacció a nivell cutani (picor, erupció, favassa, etcètera).

Preparació per a l'estudi

L'estudi no requereix de preparació prèvia per part del pacient Ha d'evitar l'ús de cremes i substàncies irritants els dies previs a l'estudi i especialment el mateix dia de l'estudi.