Logo Centre Medic Martorell
 
PROVES DIAGNÒSTIQUES
 

PROVES GINECOLÒGIQUES

AMNIOCENTESI

Definició

L'amniocentesi consisteix en l'obtenció de líquid amniòtic. Se sol realitzar entre les 15 i 21 setmanes des de la data d'última regla.

Com es realitza la prova

Abans de res s'aplica una substància antisèptica a l'abdomen. A continuació, i sempre sota control ecogràfic, es realitza una punció per aspirar líquid amniòtic que pugui ser estudiat. La prova sol tenir una durada d'entre 15 i 30 minuts. Després de la prova s'han de fer 24-48 hores de repòs domiciliari i evitar les relacions sexuals i els banys d'immersió durant una setmana. En el cas de les pacients Rh negatives s'ha d'administrar la gammaglobulina anti-D després de la prova.

Preparació per a l'estudi

És una prova que no requereix una preparació prèvia.

CITOLOGIA DE CÈRVIX

Noms alternatius

Citologia de cèrvix. Triple presa de Witt. Papanicolau.

Definició

La citologia és una prova de screening bàsica per al diagnòstic precoç i tractament del càncer de l'úter. L'estudi permet detectar de forma precoç cèl·lules precanceroses, diagnosticar el càncer de cèrvix i detectar infeccions o inflamacions del coll de l'úter. Prova que consisteix en la recollida i estudi de cèl·lules procedents de la superfície de l'epiteli que recobreix la porció més externa i estreta de l'úter coneguda com coll d'úter o cèrvix.

Com es realitza l'estudi

L'explorador introdueix un espècul a través de la vagina per localitzar el coll de l'úter, posteriorment s'introdueix una petita tampó de cotó i es procedeix a la recollida de tres preses procedents de tres localitzacions diferents mitjançant un lleuger raspat de la superfície. Les mostres recollides són dipositades sobre elements de vidre estèril específics per al seu estudi posterior. L'estudi no requereix de l'ús d'anestèsia.

ECOGRAFIA GINECOLÒGICA I OBSTÈTRICA

Noms alternatius

Ultrasò. Sonografia.

Definició

Prova diagnòstica emprada en el camp de la Ginecologia que consisteix en la visualització del sistema reproductiu femení (úter, trompes de Fal·lopi i ovaris) mitjançant l'ús d'un ecògraf.

Es tracta una prova no invasiva que no utilitza radiació ionitzant (raigs X), radiofàrmacs ni mitjà de contrast.

Com es realitza l'estudi

L'estudi ecogràfic no requereix de preparació prèvia per part de la pacient excepte la ingesta de líquid fins a aconseguir l'ompliment de la bufeta de l'orina per a una millor visualització en l'ecografia realitzada via abdominal.